גיפטט

כרטיס גיפט קארד המשתלה, המתנה המושלמת!

לאחר ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת אימייל המזמין/מקבל המתנה קוד מיוחד המאפשר לבצע רכישות באתר המשתלה.